Kasper Holand

Denne siden viser opplysninger om Kasper Holand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kasper Holand
NSD id-nummer: 11020
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1989 Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 216 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Ekspedisjonssjef 1991
1995 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Ekspedisjonssjef 1996
1996 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Ekspedisjonssjef 1995
1997 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Ekspedisjonssjef 1996