Torbjørn Urfjell

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Urfjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Urfjell
NSD id-nummer: 110420
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1001 Prosjektleder
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling Nestleder 1001 Prosjektleder
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Prosjektleder
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Nestleder Prosjektleder