Ellen Stensrud

Denne siden viser opplysninger om Ellen Stensrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Stensrud
NSD id-nummer: 110460
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 230 Lo-Sekretær
2002 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 230 Lo-Sekretær
2002 Lovutvalget mot etnisk diskriminering Utredninger, lovforberedelser m.v. 230 Lo-Sekretær
2002 Forbrukerrådets styre Styrer for statlige bedrifter 230 Lo-Sekretær
2003 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Lo-Sekretær
2003 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Lo-Sekretær
2003 Tariffnemnda Andre oppgaver Lo-Sekretær
2003 Forbrukerrådets styre Styrer for statlige bedrifter Lo-Sekretær
2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Lo-Sekretær
2004 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Lo-Sekretær
2004 Tariffnemnda Andre oppgaver Lo-Sekretær
2004 Forbrukerrådets styre Styrer for statlige bedrifter Lo-Sekretær
2005 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 230 Lo-Sekretær
2005 Tariffnemnda Andre oppgaver 230 Lo-Sekretær
2005 Forbrukerrådets styre Styrer for statlige bedrifter 230 Lo-Sekretær
2006 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 230 Lo-Sekretær
2006 Tariffnemnda Andre oppgaver 230 Lo-Sekretær
2006 Forbrukerrådets styre Styrer for statlige bedrifter 230 Lo-Sekretær