Thor Woje

Denne siden viser opplysninger om Thor Woje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Woje
NSD id-nummer: 110946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1804 Redaktør
2003 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Redaktør
2004 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Redaktør
2005 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ 1804 Redaktør