Gunnar Wold

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Wold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Wold
NSD id-nummer: 11155
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for sprengstoffinspeksjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Overingeniør 1982 1982
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Overingeniør 1985
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Overingeniør 1985