Arne Spildo

Denne siden viser opplysninger om Arne Spildo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Spildo
NSD id-nummer: 11157
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1982
1982 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1985 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1982 1985
1985 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1986 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1982 1986
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1982 1987
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef