Bernt Midtbø

Denne siden viser opplysninger om Bernt Midtbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Midtbø
NSD id-nummer: 1121
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 1977
1980 Styret for legekontoret for sjømenn i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1201 Avdelingsformann 1978 1980
1981 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 1977
1982 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Avdelingsformann 1977 1982
1983 Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Avdelingsformann 1977 1983
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsformann 1968 1984
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Avdelingsformann 1985
1986 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Avdelingsformann 1985
1987 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Avdelingsforman 1985