Liv Rosmer Fisknes

Denne siden viser opplysninger om Liv Rosmer Fisknes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Rosmer Fisknes
NSD id-nummer: 112360
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling Leder 219 Prost
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Leder Prost
2004 Styret for Kompetansesenter for likestilling Leder Prost
2005 Styret for Kompetansesenter for likestilling Leder 219 Prost
2006 Styret for Kompetansesenter for likestilling Leder 219 Prost