Jan Olav Fretland

Denne siden viser opplysninger om Jan Olav Fretland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Olav Fretland
NSD id-nummer: 112440
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis
2002 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1422 Førsteamanuensis
2003 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førsteamanuensis
2003 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Førsteamanuensis
2004 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førsteamanuensis
2004 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Førsteamanuensis
2005 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis
2007 Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis
2008 Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis
2009 Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis
2010 Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1422 Førsteamanuensis