Ingrid Haugen

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Haugen
NSD id-nummer: 112759
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2002 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2002 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2003 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2003 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2003 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2004 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2004 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2004 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2005 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2005 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2005 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2006 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2006 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2006 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2007 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2007 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2007 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2008 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2008 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2008 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2009 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2009 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2009 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2010 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2010 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2010 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør