Erik Raeng

Denne siden viser opplysninger om Erik Raeng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Raeng
NSD id-nummer: 1139
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1977
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Konsulent
1981 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1977
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Konsulent 1981 1981
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Konsulent
1982 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1977 1982
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1982 1982
1983 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1982
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Konsulent 1981 1983
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1982
1984 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1982
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1982
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1982 1985
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1985
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1985 1988
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1978 1988
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1990
1991 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1990
1992 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1990
1993 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonssjef 1993
1993 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonssjef 1990
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Seksjonsleder 1993 1994
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Seksjonsleder 1994
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Seksjonsleder 1990 1994
1995 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Seksjonsleder 1994
1996 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Seksjonsleder 1994