Aud Hellstrøm

Denne siden viser opplysninger om Aud Hellstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Hellstrøm
NSD id-nummer: 11550
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1984 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1985 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990