Ann Merete Furu Gjedtjernet

Denne siden viser opplysninger om Ann Merete Furu Gjedtjernet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ann Merete Furu Gjedtjernet
NSD id-nummer: 11660
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Vitenskapelig As 1982 1982
1984 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Vitenskapelig Ass 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 214 Vitenskapelig Ass 1985
1985 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Vitenskapelig Ass 1982
1986 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Vitenskapelig Ass 1982
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Nestleder 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Nestleder 1996