Torkel Wetterhus

Denne siden viser opplysninger om Torkel Wetterhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torkel Wetterhus
NSD id-nummer: 11709
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 536 Skogeier
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1982 1982
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 633 Skogeier 1982
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1982
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1982
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 633 Skogeier 1982 1986
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1986
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1986
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1986
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 633 Skogeier 1986