Lars Mengshoel

Denne siden viser opplysninger om Lars Mengshoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Mengshoel
NSD id-nummer: 11765
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1982
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1986
1987 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Viseadm. Direkt 1987
1989 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Viseadm. Direkt 1987
1990 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Viseadm. Direkt 1987