Bjørn Teksum

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Teksum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Teksum
NSD id-nummer: 11768
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Disponent 1982 1982
1984 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Disponent 1982
1985 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Disponent 1982
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Disponent 1982