Liv Torjusen

Denne siden viser opplysninger om Liv Torjusen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Torjusen
NSD id-nummer: 11805
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1103 Informasjonssjef 1982
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Informasjonssjef 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1103 Informasjonssjef 1982
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Informasjonssjef 1982
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1103 Informasjonssjef 1982
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Informasjonssjef 1982
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1103 Informasjonssjef 1982 1986
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Informasjonssjef 1982 1986