Erling Oen

Denne siden viser opplysninger om Erling Oen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Oen
NSD id-nummer: 11842
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 228 Nestleder 1982
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 228 Nestleder 1983