Terje Olsson

Denne siden viser opplysninger om Terje Olsson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Olsson
NSD id-nummer: 12064
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 228 Informasjonssekre 1983
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 228 Informasjonssekre 1983
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av andre 228 Informasjonssekre 1984
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 228 Informasjonssekre 1983
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av andre 228 Informasjonssekre 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 228 Informasjonssekre 1986
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 228 Informasjonssekre 1984