Johan Fr. Heyerdahl

Denne siden viser opplysninger om Johan Fr. Heyerdahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Fr. Heyerdahl
NSD id-nummer: 12065
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1985 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1986 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1987 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1988 Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985