Knut Brøndbo

Denne siden viser opplysninger om Knut Brøndbo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Brøndbo
NSD id-nummer: 1214
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 1968 1981
1981 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 1968 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1636 Direktør 1984
1984 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1636 Adm. Direktør 1984
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1636 Adm. Direktør 1984
1985 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1636 Adm. Direktør 1984
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1636 Adm. Direktør 1984
1986 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1636 Adm. Direktør 1984