Arthur W. Karlson

Denne siden viser opplysninger om Arthur W. Karlson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arthur W. Karlson
NSD id-nummer: 1216
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Overstiger 1976 1981
1981 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1638 Overstiger 1976 1981