Kjell Kristian Olsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Kristian Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Kristian Olsen
NSD id-nummer: 12163
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1982
1983 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1983
1984 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1982
1984 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1983
1984 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Professor 1982 1985
1985 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor
1986 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor
1987 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1989
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1989
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1989
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1989
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1989