Anders Jr. Dedekam

Denne siden viser opplysninger om Anders Jr. Dedekam fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Jr. Dedekam
NSD id-nummer: 12164
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Dosent 1982
1984 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Dosent 1982
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Dosent 1982 1985
1994 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1502 Rektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1502 Rektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1502 Rektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1502 Rektor 1994 1997