Jens Andersen

Denne siden viser opplysninger om Jens Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Andersen
NSD id-nummer: 12221
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Student 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Student 1983