Håkon M. Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Håkon M. Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon M. Pettersen
NSD id-nummer: 12327
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1841 Skolesjef 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1841 Skolesjef 1982
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1841 Skolesjef 1982
1990 Styret for Røvika skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1841 Politiker 1990
1992 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992
1993 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992
1994 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992
1995 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992
1996 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992
1997 Styret for Program for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1841 Skolesjef 1992 1997