Jakob Wahl

Denne siden viser opplysninger om Jakob Wahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jakob Wahl
NSD id-nummer: 12484
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 220 Førstekonsulent 1982 1982
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1982
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1990
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1990
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1990
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1990
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 627 Advokat 1997