Thor Listau

Denne siden viser opplysninger om Thor Listau fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Listau
NSD id-nummer: 125
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 2030 Stortingsrepresentant 1979
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 2030 Stortingsrepresentant 1979
1988 Styret i Statskraftverkene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Kontorsjef 1985
1989 Styret i Statskraftverkene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Kontorsjef 1985
1990 Styret i Statskraftverkene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Kontorsjef 1985 1990
1991 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1991
1992 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1991
1993 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1993
1994 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1993
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1993
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1993 1997