Jan Solberg

Denne siden viser opplysninger om Jan Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Solberg
NSD id-nummer: 12616
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 230 Konsulent 1983
1984 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 230 Byråsjef (Kst.) 1983
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef (Kst.) 1983
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 230 Byråsjef (Kst.) 1983
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 230 Byråsjef (Kst.) 1983
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 230 Avdelingsdirekt 1988
1988 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1988
1989 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 230 Avdelingsdirekt 1988
1989 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1988
1990 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 230 Tolldirektør 1988
1990 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Tolldirektør 1990
1990 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Tolldirektør 1988
1991 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Tolldirektør 1990
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Tolldirektør 1991
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Tolldirektør 1991
1993 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Tolldirektør 1993
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Tolldirektør 1991
1994 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Tolldirektør 1993
1995 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Tolldirektør 1993