Nils Henrik Agerup

Denne siden viser opplysninger om Nils Henrik Agerup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Henrik Agerup
NSD id-nummer: 127732
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013
2013 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 3157 sjefingeniør 01.01.2008 31.08.2013