Leiv Opstad

Denne siden viser opplysninger om Leiv Opstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leiv Opstad
NSD id-nummer: 12850
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1983 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1983
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1985 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1986 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983