Marius Hauge

Denne siden viser opplysninger om Marius Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marius Hauge
NSD id-nummer: 12933
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1983 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1983 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1987 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1987 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1988 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1988 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1989 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1989 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983
1990 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Fiskeriråd 1989
1990 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Fiskeriråd 1983
1991 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Fiskeriråd 1989
1992 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Fiskeriråd 1989
1993 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1993 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1983 1993
1993 Norsk-Islandsk fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1983 1993