Trond Haukvik

Denne siden viser opplysninger om Trond Haukvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trond Haukvik
NSD id-nummer: 12958
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Førstekonsulent 1983
1984 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Førstekonsulent 1983
1985 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Byråsjef 1983
1985 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Byråsjef 1985
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Byråsjef 1983
1986 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Byråsjef 1985