Knut Trovaag

Denne siden viser opplysninger om Knut Trovaag fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Trovaag
NSD id-nummer: 13001
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1983
1983 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1983
1984 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1983
1984 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1983
1985 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1983
1990 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 220 Adm. Direktør 1988 1990
1991 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 220 Adm. Direktør 1988 1991
1996 Svensk-norsk industrifond (SNI) Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder I statsråd 220 Adm. Direktør 1988 1996