Lars Kristian Grøndahl

Denne siden viser opplysninger om Lars Kristian Grøndahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Kristian Grøndahl
NSD id-nummer: 13125
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1985 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1985 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1985 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1986 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1986 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1985