Berit Strand

Denne siden viser opplysninger om Berit Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Strand
NSD id-nummer: 13130
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1984 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1985 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1986 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1989 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1991 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1992
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992