Nina Holmengen

Denne siden viser opplysninger om Nina Holmengen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Holmengen
NSD id-nummer: 132014
Fødselsår: 1975
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 468 førstekonsulent 01.01.2008 31.12.2009
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 468 førstekonsulent 01.01.2008 31.12.2009