Alf Granviken

Denne siden viser opplysninger om Alf Granviken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Granviken
NSD id-nummer: 13249
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Generalløytnant 1984
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Generalløytnant 1984 1985
1991 Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Fhv. Generalløy 1991
1992 Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Fhv. Generalløy 1991