Åse-Marit Dobloug

Denne siden viser opplysninger om Åse-Marit Dobloug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse-Marit Dobloug
NSD id-nummer: 13286
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1984
1986 Rådet for Statens Landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 412 Husmor
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1984
1987 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1987
1987 Rådet for Statens Landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 412 Husmor
1988 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1987
1989 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1987 1989
1991 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Husmor 1987 1991
1992 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Gårdbruker 1991
1993 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Gårdbruker 1991
1994 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 412 Gårdbruker 1993
1994 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Gårdbruker 1991
1995 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 412 Gårdbruker 1987 1995
1995 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 412 Gårdbruker 1993
1996 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 412 Gårdbruker 1993
1997 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 412 Gårdbruker 1993 1997