Sissel Kværne Vestre

Denne siden viser opplysninger om Sissel Kværne Vestre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Kværne Vestre
NSD id-nummer: 13384
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Husmor 1984
1985 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Husmor 1984
1986 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1419 Husmor 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1419 Husmor 1986
1987 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1419 Husmor 1984
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1419 Husmor 1986
1988 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1419 Husmor 1984
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1419 Husmor 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1419 Husmor 1986
1992 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1419 Husmor 1984 1992