Andreas Anmarksrud

Denne siden viser opplysninger om Andreas Anmarksrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Andreas Anmarksrud
NSD id-nummer: 13388
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1984
1985 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1984
1986 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1984
1987 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Sekretær 1984
1988 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Byrettsdommer 1984
1988 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 216 Byrettsdommer 1988
1989 Styret for Norges trelastskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Byrettsdommer 1984
1989 Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 216 Byrettsdommer 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Jurist 1992
1993 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Jurist 1992
1994 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Jurist 1992