Johannes Øvereng

Denne siden viser opplysninger om Johannes Øvereng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johannes Øvereng
NSD id-nummer: 1344
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1980 1980
1983 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1980
1984 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1980
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1984
1985 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1984
1986 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1984
1987 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rektor 1984
1988 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rektor 1984 1988