Egil Christensen

Denne siden viser opplysninger om Egil Christensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Christensen
NSD id-nummer: 13559
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lektor 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lektor 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lektor 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lektor 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 706 Lektor 1984 1988
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 706 Undervisni 1987
1992 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 706 Undervisningsin 1984 1992
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 706 Undervisningsin 1987 1992