Karl Haga

Denne siden viser opplysninger om Karl Haga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Haga
NSD id-nummer: 13573
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Amanuensis 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Amanuensis 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 821 Amanuensis 1984
1991 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Førsteamanuensi 1990
1992 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 821 Førsteamanuensi 1990
1993 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 821 Førsteamanuensi 1990