Gulle Stehouwer

Denne siden viser opplysninger om Gulle Stehouwer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gulle Stehouwer
NSD id-nummer: 13674
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1984 1986
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988 1990
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Høgskolelektor 1988 1994