Brit Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Brit Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Jacobsen
NSD id-nummer: 13676
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Studieinspektør 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Studieinspektør 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Studieinspektør 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Rektor 1984
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1987
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Rektor 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1984 1988
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1987
1989 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Rektor 1988
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1987
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1987
1992 Det regionale høgskolestyret for Troms Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1984 1992
1994 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994