Dag Wiese Schartum

Denne siden viser opplysninger om Dag Wiese Schartum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Wiese Schartum
NSD id-nummer: 136843
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning 0 professor 01.01.2003 31.12.2004
2008 Metodekontrollutvalget 0 professor 01.01.2008 01.07.2009
2009 Metodekontrollutvalget 0 professor 01.01.2008 01.07.2009
2017 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019
2018 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 0 professor 01.01.2018 31.12.2021
2018 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019
2019 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 0 professor 01.01.2018 31.12.2021
2019 Arkivlovutvalget Kongen 0 professor 01.09.2017 01.03.2019
2020 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 0 professor 01.01.2018 31.12.2021
2021 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) 0 professor 01.01.2018 31.12.2021