Espen Sjøvoll

Denne siden viser opplysninger om Espen Sjøvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Espen Sjøvoll
NSD id-nummer: 137064
Fødselsår: 1973
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2017 Arkivlovutvalget Kongen 1364 avdelingsdirektør Arkivverket 01.09.2017 01.03.2019
2018 Arkivlovutvalget Kongen 1364 avdelingsdirektør Arkivverket 01.09.2017 01.03.2019
2019 Arkivlovutvalget Kongen 1364 avdelingsdirektør Arkivverket 01.09.2017 01.03.2019