Bjørn Sørensen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Sørensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Sørensen
NSD id-nummer: 13728
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1982 1982
1982 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1982 1982
1983 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1982
1984 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1982
1996 Allmennkringkastingsrådet Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1996
1997 Allmennkringkastingsrådet Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1996