Karin Lorentzen

Denne siden viser opplysninger om Karin Lorentzen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Lorentzen
NSD id-nummer: 13779
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1984
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1985
1985 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1984
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1985
1986 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1984
1987 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forfatter 1984